HISTORISK ÅTERBLICK

  FASTIGHETEN


PRS registrerad 
18.063  
01.11.1930


Senaste registrering
Diarienummer
2003/001653Y
24.1.2003 
  Bank
FI68 2031 1800 0231 34

 
ADMINISTRATION 2020STYRELSEN
Ordförande Fredrik Malm
Viceordförande och Webm. Helge Nystedt
Klubbhövding Tomas Nordenswan
Sekreterare  och Kassör    Mats Lobbas
Suppleant Tom Engström
Suppleant Mikael Nystedt
INBALLOTERINGS
UTSKOTTET
styrelsen i sin helhet samt
Folke Lindborg, Jan Lindh och Kai Andersson
 
 
NÖJESKOMMITTÉN

Mats Åminne, Alexander Smeds samt Joni Niiranen
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

webm. Helge Nystedt - 10.3.2020