VERKSAMHET  2003                                         


  Januari
  5.1.      19:00
 
Trettondagsbal på Svenska klubben i Borgå
DG på besök

  Februari
  21.02.  19:00
  Fenomenet överkänslighet 
Bengt Mether
  Mars
  14.03.  19:00
  Ordinarie bokslutsmöte 
 
  April
  11.04.  19:00
 

Lovisa  Stads ekonomi - budgetberedning 2004 
Börje Husman

  Maj
  23.05.  19:00
  Riksdagsvalet 2003 en analys 
Ralf Friberg
  Juni
  14.6.
  Sommarutfärden inhiberad
  Juli
 
  Sommarledigt
 
  Augusti
  22.8.    18:00
  Besök på Malmgårds slott.
Efter besöket kräftskiva på Gillet , avec
Trubadur Denise Lindh
  Oktober
  19.09.  19:00
  Finlands energi och klimatstrategi 
Juhani Santaholma  vd. för Energibranchens centralförbund
  24.10.  19:00   Myten om Finlands försvar 
fil dr Tomas Ries, Finlands Försvarshögskola
  November
  21.11.   19:00
  Aktiv eller passiv inkomst 
David Käld

  December
  19.12.  19:00
 
Årsmöte
Traditionell julmiddag

webm. Helge Nystedt - 6.12.2007