VERKSAMHET  2004                                        


  Januari
  16.1.   19:00
 
Oljebekämpning a "Lamor", 
Christoffer Wallgren

  Februari
  13.02.  19:00
  Runebergs hem
museichef Marketta Tamminen 
  Mars
  12.03.  19:00
  Ordinarie bokslutsmöte 
 
  April
  16.04.  19:00
 

Optisk fiber 
TD Nisse Husberg

  Maj
  21.05.  19:00
  Dendrokronologisk undersökning 
Forskare Pentti Zetterberg
  Juni
  12.06.  14:00
  Besök på sjöfartsmuseet  vid Skeppsbron, presentation av sommarens utställning 
varefter sommarutfärd till Mäntyniemi i Mogenpört , avec
  Juli
 
  Sommarledigt
 
  Augusti
  20.8.    19:00
  Internationell travsport 
Travtränare Kaj Widell
  Oktober
  17.09.  19:00
  Seder och glas på vårt bord 
Antikvitetshandlare / vd. för Old Times  Bernt Morelius
  22.10.  19:00   Våra gäster, Magnus Rosenberg från Svenska Kulturfonden samt
Markku Lounamaa "pappa" till Jungfrudansen vid Skeppsbron.
  November
  19.11.   19:00
  Ost och vinafton,   Osttillverkningen i Östra Nyland    "Ostnyland"  
Bengt Wallen

  December
  17.12.  19:00
 
Årsmöte
Traditionell julmiddag

webm. Helge Nystedt - 6.12.2007