VERKSAMHET  2008                   


  Januari
  5.1.   19:00
 
Svenska klubben i Borgå inbjuder gillebröderna med damer till traditionell Trettondagsbal, 
med start kl 19.   Klubbhövdingen tar emot  anmälningar fram till 28.12.2007 kl 12     
tel:0440 555 290
  
18.1. 19:00
 
Valkom hamn och aktuella utmaningar
Hamndirektör Lauri Heikkilä
  Februari
  15.02.  19:00
  Fortum Power and Heat Lovisa verkens nya kraftverkschef Peter Gango
presenterar sig och Fortums framtidsstrategier.               
  Mars
  14.03.  19:00
  Ordinarie boksluts-  vårmöte.
  April
  18.04.  19:00
  Radio Vega östnylands nya chef Mikael Crawford
presenterar sig och berättar om Radio Vegas framtid
  Maj
  23.05.  19:00
  Börje Lampenius sjunger och berättar teaterminnen
  Juni
  14.6.
  
  Sommarutfärd
14:00  Besök på Lovisa Sjöfartsmuseum                15:00 med båt till Mäntyniemi 
18:30  middag på Mäntyniemi                                 21:30 retur med buss till Lovisa
 
  Juli   Sommarledigt.  
( eventuellt  åker vi med Österstjernan till Helsingfors mera om detta vid en senare tidpunkt.)
  Augusti
  22.8.    19:00
  Prof. Henrik Meinander  berättar om  "1808-09 års krig"
  September
  19.09.  19:00 
  Redaktör Tom Kankkonen från YLE:s "Aamu TV"  
"Islam i Europa och i Finland
  Oktober
  17.10.  19:00
  Vår gillebroder Bo Kneck berättar om
"Mitt Isnäs"
  November 
  lörd 15.11. 12:00
  Snapsviselandskampen mot Sverige på rest Kaisaniemi i Helsingfors 
 
  November
  21.11.   19:00
  Kulturfonden fyller 100 år  
Dir Krister Ståhlberg

  December
  19.12.  19:00
 
Årsmöte med julmiddag  

webm. Helge Nystedt - 18.12.2008