VERKSAMHET  2009     


  Januari
 
 
Svenska klubben i Borgå inbjuder gillebröderna med damer 
till traditionell Trettondagsbal, 
  
  23.1. 19:00
 
Den internationella placeringsmarknaden
Tom Lehto / VD Aktia Asset Management Ab
  Februari
  13.02.  19:00
  Det nya ÖN
Camilla Berggren / Chefredaktör ÖN               
  Mars
  20.03.  19:00
  Ordinarie boksluts-  vårmöte.
  April
  17.04.  19:00
  Svenska litteratursällskapet
Håkan Andersson / Prof. emeritus
  Maj
  15.05.  19:00
  Egyptenutställningen, fornegyptisk kultur   (Lovisa museum  15.5. - 15.9.2008)
Jaana Toivari-Viitala / Egyptolog
  Juni
  13.6.
  
  Sommarutfärd via Pyttis med ms Alfa längs Kymmene älv och Struka sluss till Vellamo sjöfarts-museum i Kotka. Efteråt middag på restaurang Keisarin Satama
Här bildsvit från resan
  Juli   Sommarledigt.  
  Augusti
  21.8.    19:00
  Dierk Kühn berättar om sina seglatser i Medelhavet
  September
  18.09.  19:00 
  Carita Liljendahl berättar om sina böcker. "Horny 24" m.fl
Svenska klubben i Ekenäs besöker oss.
  Oktober
  18.10.  12:00
  Snapsvisemästerskapen 2009 på rest Kaisaniemi i Helsingfors
  Oktober
  30.10.  00:00
  Jean Bernadotte - mannen vi valde   
Herman Lindqvist / historiker, författare    (H.L i Yle/Bettina show samt  Norstedts förlag)
  November
  20.11.   19:00
  Symboler och metaforer
Psykologen och gillebrodern Sture Enberg berättar.

  December
  18.12.  19:00
 
Årsmöte med julmiddag

webm. Helge Nystedt - 25.12.2009