VERKSAMHET 2022

(Arkiv från tidigare års verksamhet
 


Februari
18.02.
19:00

HUR HÅLLER MAN IGÅNG STADEN I SNÖSTORM
Vi får höra Jocke Hällfors, entreprenör med flera maskiner i snösvängen.
Meny: Blinier, vad annars så här års !!
Anmäl dig före måndag kväll 14.2. genom att skicka "Kommer"
till gillets epost. degerbygille@gmail.com

Mars
18.03.
19:00

BOKSLUTSMÖTE
Traditionellt program
Meny: Panerat fläsk !

April
22.04.
19:00

AFRIKA SETT FRÅN AFRIKA.
Liselott Lindström, tillbaka i Finland efter att ha varit
YLEs Afrika korrespondent i flera år.

Maj
20.05.
19:00

VAD HAR KONSTEN FÖR VÄRDE
Bildkonstnären och kuratorn Jukka Vikberg berättar.
OBS. Anmälan
Köket önskar din anmälan senast 15.5.
Skicka ett textmeddelande (sms) till sekreteraren 0400 493 012 (Helge Nystedt)
Skriv i meddelandet mötets datum samt ditt namn.
ex.
20.5. Calle Carlsson

Juni
Juli

Sommaruppehåll
 

Augusti
19.08.
19:00

Programmet öppet


 

September
16.09.
19:00

Programmet öppet


 

Oktober
21.10
19:00

HUR LYCKAS FINSKA FÖRETAG ETABLERA SIG I MELLAN ÖSTERN
Jukka Hahlanterä fd. direktör på Busines Finland, Mille East

 

November
18.11.

Iverus 100 år

December
16.12.

Årsmöte & Julmiddag

uppdaterad 3.3.2022 / hn   & Julmiddag